Statistics for Taroona Black playing in Southern Under 14 Girls League 1

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Clare Carrington TAR B 1 2012-04-15
Deepika Satchithananthan TAR B 13 2012-08-26
Emily Craw TAR B 15 2012-08-19 4
Emily Hart TAR B 16 2012-08-26
Emma Mcculloch TAR B 1 2012-04-15
Emma Painter TAR B 14 2012-08-26
Hannah Price TAR B 16 2012-08-26
Holly Ryan TAR B 1 2012-04-15
Isabelle Oakes TAR B 15 2012-08-26 6
Joanna Haslewood TAR B 17 2012-08-26 7
Lucy Johnson TAR B 16 2012-08-26 14
Maddie Black TAR B 1 2012-08-12
Meg Inglis TAR B 9 2012-08-26
Portia Memeo TAR B 1 2012-04-15
Rebecca Kelly TAR B 16 2012-08-26
Ruby Flack TAR B 14 2012-08-26
Sophie Green TAR B 17 2012-08-26 2
Sophie Nash TAR B 15 2012-08-26
Stephanie Duncombe TAR B 14 2012-08-26
Zoe Horgan TAR B 2 2012-08-19