Statistics for New Town playing in Forestry Tasmania State Finals Series for Men

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Adam Mckeown NTE 1 2012-08-25 1
Alexander Leszczynski NTE 1 2012-08-25 1 1
Andrew Clark NTE 1 2012-08-25
Ben Whitehall NTE 1 2012-08-25
Bradleigh Ayres NTE 1 2012-08-25
Cormac Collins NTE 1 2012-08-25
David Cox NTE 1 2012-08-25
Jacob Clamp NTE 1 2012-08-25 1
Jeremy Marshall NTE 1 2012-08-25
Joshua Quan NTE 1 2012-08-25
Justin Graham NTE 1 2012-08-25
Liam Scott NTE 1 2012-08-25 1
Mark Page NTE 1 2012-08-25
Michael Anderson NTE 1 2012-08-25

Statistics for New Town playing in Southern Premier League Under 19s

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Aklilu Gebrezgabir NTE 15 2012-07-15 2 2
Alexander Ayres NTE 14 2012-09-01 1
Benjamin Karagiannakis NTE 21 2012-09-01 2 4 1
Bradleigh Ayres NTE 2 2012-09-01
Callum Bradford NTE 18 2012-08-11 1
Daniel Holmes NTE 20 2012-09-01 3 2
Daniel Revell NTE 3 2012-08-05
Dylan Smith NTE 3 2012-07-04 1
Haydn Pike NTE 2 2012-08-05
Jake Jarvis NTE 2 2012-07-22 1
James Lea NTE 12 2012-08-25 1
James Tangney NTE 19 2012-08-25
Jordan William Quan NTE 20 2012-09-01 2 1
Jorge Aragon NTE 19 2012-08-11 3
Joshua Hniat NTE 20 2012-09-01 1
Joshua Quan NTE 1 2012-03-24
Justin Graham NTE 12 2012-09-01
Keshab Khahwada NTE 9 2012-09-01
Liam Ferrall NTE 6 2012-07-15 2
Liam Liderth NTE 22 2012-09-01 2
Michael Snape NTE 17 2012-08-25 4
Mitchell Cook NTE 21 2012-08-25
Nicholas Lenck NTE 3 2012-07-22
Owen Moore NTE 21 2012-09-01 2 1
Peter Snape NTE 19 2012-09-01 1 1
Ronald John NTE 2 2012-07-22
Russell Ayres NTE 22 2012-09-01 1

Statistics for New Town playing in Southern Premier League Reserves

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Adam Bates NTE 19 2012-09-01 1 3 1
Adam Shackcloth NTE 21 2012-09-01 2 3 1
Alexander Ayres NTE 18 2012-09-01 2
Alvaro Gonzalez NTE 2 2012-06-23
Andrew Clark NTE 2 2012-08-11 2
Ashleigh Geard NTE 2 2012-09-01
Ben Coates NTE 3 2012-09-01
Benjamin Karagiannakis NTE 2 2012-09-01
Bradleigh Ayres NTE 21 2012-09-01 6 1
Brent Leonard NTE 8 2012-09-01 1
Brodie Holmes NTE 15 2012-08-25 1 2
Callum Bradford NTE 2 2012-04-14
Christopher Stingle NTE 14 2012-09-01 1 6
Christopher Wass NTE 3 2012-08-25 1
Cormac Collins NTE 4 2012-05-09 1
Daniel Holmes NTE 3 2012-08-05
Daniel Revell NTE 2 2012-07-07
Haydn Pike NTE 1 2012-07-07
Jack Mccann NTE 1 2012-06-09
Jack Vanderlinden NTE 16 2012-08-11 5
Jacob Clamp NTE 1 2012-05-09
James Lea NTE 1 2012-04-21
Jeremy Marshall NTE 2 2012-06-02 1
Jordan William Quan NTE 12 2012-09-01
Joseph Mccormack NTE 14 2012-08-05 4 1
Joshua Fitzpatrick NTE 21 2012-09-01
Joshua Quan NTE 8 2012-08-11 3
Justin Graham NTE 16 2012-09-01 1
Liam Ferrall NTE 1 2012-08-25
Liam Liderth NTE 8 2012-08-05
Liam Scott NTE 1 2012-03-24 1
Martin Nidorfer NTE 3 2012-08-11
Matthew Burn NTE 23 2012-09-01 4 2
Michael Anderson NTE 1 2012-03-17
Michael Snape NTE 3 2012-08-25
Owen Moore NTE 12 2012-09-01 1
Peter Snape NTE 3 2012-08-25
Richard Ketchell NTE 1 2012-04-28
Robert Wilson NTE 19 2012-07-29 1 1
Russell Ayres NTE 13 2012-07-29
Simon Bunt NTE 11 2012-08-11 1
Thomas Clamp NTE 8 2012-05-12

Statistics for New Town playing in Forestry Tasmania Southern Premier League

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Adam Bates NTE 2 2012-08-05
Adam Mckeown NTE 20 2012-08-18 26
Alexander Leszczynski NTE 20 2012-08-18 20 2
Andrew Clark NTE 17 2012-08-18 1 1
Ben Whitehall NTE 21 2012-08-18 4 3
Blayne Hudson NTE 19 2012-08-18 2
Bradleigh Ayres NTE 10 2012-07-07
Christopher Stingle NTE 2 2012-07-29
Cormac Collins NTE 19 2012-08-18 2 2
David Cox NTE 21 2012-08-18 4
Jacob Clamp NTE 21 2012-08-18 4 3
Jeremy Marshall NTE 20 2012-08-18
Joseph Mccormack NTE 5 2012-08-18
Joshua Quan NTE 17 2012-08-18
Justin Graham NTE 3 2012-08-18
Liam Scott NTE 19 2012-08-18 5 5
Mark Page NTE 20 2012-08-18 1 4
Michael Anderson NTE 21 2012-08-18 3
Nathan Pitchford NTE 21 2012-08-18
Simon Bunt NTE 5 2012-07-07
Thomas Clamp NTE 5 2012-06-02