Statistics for Taroona Black playing in Under 15 Girls Youth Cup

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Eloise Walker TAR B 2 2014-09-07
Emily Hart TAR B 2 2014-09-07
Emma Painter TAR B 2 2014-09-07
Hannah Price TAR B 2 2014-09-07
Isabelle Oakes TAR B 2 2014-09-07
Joanna Haslewood TAR B 2 2014-09-07
Kate Williams TAR B 2 2014-09-07
Lauren Davidson TAR B 2 2014-09-07
Lexi Fox-Hughes TAR B 2 2014-09-07
Meg Inglis TAR B 2 2014-09-07
Rebecca Kelly TAR B 1 2014-09-07
Ruby Flack TAR B 2 2014-09-07
Sabina-Anne Newton TAR B 2 2014-09-07 2
Sophie Green TAR B 2 2014-09-07 2
Sophie Nash TAR B 2 2014-09-07
Telisha Roland TAR B 1 2014-08-30
Violeta Castaneda-Harper TAR B 2 2014-09-07