Statistics for Taroona playing in Southern Under 20s Div B

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Dante El Paso TAR 1 2014-07-26
Dominic Rushton TAR 3 2014-08-24
Jack Hogarth TAR 3 2014-08-24
James Cherry TAR 1 2014-07-26
Jeffrey Thaow TAR 3 2014-08-24
Kilash Maher Pyrke TAR 3 2014-08-24 3
Liam Jordan TAR 3 2014-08-24
Liam O'Donovan TAR 1 2014-08-24 2
Luke Heathorn TAR 3 2014-08-24
Matthew Etherington TAR 3 2014-08-24 2
Matthew Hart TAR 3 2014-08-24 1
Michael Willshire TAR 1 2014-07-26
Robbie Hunt TAR 1 2014-08-24
Russell Ayres TAR 3 2014-08-24
Sam Rice TAR 3 2014-08-24 1
Sami Refaei TAR 3 2014-08-24 1
Sean Young TAR 1 2014-07-26
Thomas Edwards TAR 1 2014-07-26

Statistics for Taroona playing in 2014 Southern Under 20s Green

Player Name Team Name

Statistics for Taroona playing in 2014 Southern Under 20s

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Dante El Paso TAR 4 2014-07-12
Dominic Rushton TAR 10 2014-07-12
Jack Hogarth TAR 10 2014-07-12 3 1
James Cherry TAR 7 2014-06-14
Jeffrey Thaow TAR 4 2014-07-12 1
Kilash Maher Pyrke TAR 11 2014-07-12 4
Liam Jordan TAR 11 2014-07-12
Liam O'Donovan TAR 3 2014-06-29 2
Luke Heathorn TAR 4 2014-07-12
Matthew Etherington TAR 9 2014-07-12 3 1
Matthew Hart TAR 11 2014-07-12 1
Michael Willshire TAR 3 2014-05-31
Patrick Giudici TAR 1 2014-04-26
Robbie Hunt TAR 4 2014-06-29
Russell Ayres TAR 12 2014-07-12 2
Sam Rice TAR 12 2014-07-12 1 1
Sami Refaei TAR 12 2014-07-12 7
Takahiro Fujiura TAR 2 2014-07-05 2
Thomas Jackson TAR 5 2014-07-05