Statistics for Somerset playing in North West Under 16 Boys

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Alexander Duggan SOM 2 2012-05-26
Austin Pullen SOM 14 2012-08-25 1
Billy Matthews SOM 2 2012-08-25 4
Brock Hardy SOM 18 2012-08-25 2
Cole Smith SOM 2 2012-05-12
Daniel Batt SOM 2 2012-07-14 1
Daniel Rogers SOM 9 2012-08-18 2 1
Hannah Purton SOM 13 2012-08-18 4
Jackson Berne SOM 12 2012-08-25 6
Jake Neasey SOM 1 2012-05-26
Jake Wyllie SOM 16 2012-08-18
James Whitehouse SOM 4 2012-08-11
Jarred Hay SOM 15 2012-08-25 5
Joel Garnett SOM 3 2012-08-25
Jordyn Blizzard SOM 1 2012-05-26 1
Joshua Downey SOM 10 2012-08-25 1 2
Keil Haas SOM 1 2012-06-23 1 1
Kieren Whitehouse SOM 2 2012-06-30
Kyle Best SOM 7 2012-08-18 1
Lleyton Duggan SOM 1 2012-08-11
Luke Emmerton SOM 2 2012-05-26 1
Maddison Berne SOM 3 2012-08-18
Matthew Jordan SOM 15 2012-08-25 7
Matthew Last SOM 13 2012-08-25
Michael Forsyth SOM 1 2012-04-14
Nicholas Phillips SOM 1 2012-06-30
Rachel Glover SOM 3 2012-08-18
Reid Wiseman SOM 1 2012-08-18
Riley Miller SOM 14 2012-08-25 1
Ryan Marmion SOM 2 2012-08-18
Scott Murfet SOM 2 2012-08-04
Sinjon Wiseman SOM 14 2012-08-25 2
Tasman Hartley SOM 15 2012-08-25
Tyler Hyland SOM 10 2012-08-18
Uriah Overton SOM 3 2012-08-25
Zachary Jones SOM 17 2012-08-25