Statistics for Metro playing in Statewide Vase

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Alex Ross Metro 1 2018-05-19
Andrew Robb Metro 2 2018-05-19
Christopher Marney Metro 2 2018-05-19
Darrin Chaffey Metro 2 2018-05-19 1
David Lohan Metro 2 2018-05-19 1
David Mcguinness Metro 1 2018-04-28
David Morrison Metro 2 2018-05-19
Dean Parker Metro 2 2018-05-19
Edward Medhurst Metro 2 2018-05-19
Gui Kafer Metro 1 2018-04-28
Matthew Gasparin Metro 2 2018-05-19
Matthew Robb Metro 1 2018-04-28
Nick Turner Metro 1 2018-04-28
Roshan Giri Metro 2 2018-05-19 1
Ryan Haynes Metro 1 2018-05-19
Simon Hall Metro 1 2018-05-19
Simon Land Metro 2 2018-05-19 1
Trent Knight Metro 1 2018-04-28 1
William Staddon Metro 2 2018-05-19