Statistics for Clarence playing in Forestry Tasmania State Finals Series for Men

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Aaron Cairns CU 1 2012-08-25
Adam Hedge CU 1 2012-08-25 1
Carlos Ortiz CU 1 2012-08-25
David Hoppitt CU 1 2012-08-25
Emmanuel Tsakiris CU 1 2012-08-25 2 1
Grant Malcolm CU 1 2012-08-25
Hugh Richardson CU 1 2012-08-25
Jeremy Price CU 1 2012-08-25 1
Matt Lewis CU 1 2012-08-25
Mattias Toghill CU 1 2012-08-25
Phineas Aldridge CU 1 2012-08-25 1
Sam Cannamela CU 1 2012-08-25
Samuel Mcintyre CU 1 2012-08-25
Takayuki Mizuno CU 1 2012-08-25

Statistics for Clarence playing in Southern Premier League Under 19s

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
Aaron Browning CU 20 2012-08-22 17 2
Alexander Bessell CU 15 2012-08-04 1
Ben Aitken CU 1 2012-04-21 1
Brian Quarmby CU 7 2012-05-02 3
Callum Brown CU 15 2012-08-11 5
Christopher Kannegiesser CU 6 2012-07-28
Codey Hayes CU 18 2012-08-22 2 1
Daniel Thurley CU 11 2012-08-22
Declan Brown CU 20 2012-08-11 3
Dylan Harris CU 7 2012-08-22 2
Harrison Reading CU 17 2012-08-22 1
Jack Harrison CU 19 2012-08-22 10 4
James Hills CU 3 2012-07-28
James Kingston CU 14 2012-08-11
James Palfrey CU 6 2012-08-22 2
Jaryn Prendergast CU 4 2012-08-22
Jeremy Price CU 1 2012-03-17
Joe Randall CU 13 2012-08-22 2
Josef Kloser CU 1 2012-03-31
Lachlan Hardwick CU 20 2012-08-22 2
Liam Finlay CU 22 2012-08-22 13
Mathew Dyson CU 24 2012-08-22 1
Nicholas Naden CU 20 2012-08-22
Oliver Johnstone CU 6 2012-08-22 1
Phineas Aldridge CU 2 2012-04-21
Ryan Thurley CU 3 2012-08-18 1
Sam Randall CU 7 2012-07-15 1
Samuel Orchard CU 11 2012-06-30 4
Samuel Reibel CU 5 2012-06-02
Thomas Davidson-Lim CU 12 2012-08-22
William Malovnek CU 1 2012-03-17 1
William Reibel CU 15 2012-08-22 1 1