Statistics for New Town playing in Southern Premier League Reserves

Rotate device to view more data.

Player Name Team Name M Last GOALS YC RC
A Sterpin NTE 1 2014-04-26
A Bates NTE 4 2014-06-28 1
A Shackcloth NTE 8 2014-08-30 5 1
A Stuart NTE 15 2014-08-30
A Mohammadi NTE 1 2014-06-28
A Leszczynski NTE 2 2014-08-23
A Geard NTE 11 2014-08-16 1 2
A Vanderdonk NTE 7 2014-07-05 2
B Coates NTE 18 2014-08-23 6 5
B Ayres NTE 1 2014-03-29 1
B Leonard NTE 10 2014-08-30 2
B Zielinski NTE 7 2014-08-30
C Pashev NTE 1 2014-06-21
C Watson NTE 2 2014-05-17
D D Domenico NTE 1 2014-07-19
D Page NTE 7 2014-05-31 1
D Kruijver NTE 16 2014-08-30
D Nikimaya NTE 1 2014-08-09
D Szpakiewicz NTE 1 2014-03-29
D Asayhe NTE 6 2014-08-30
D Leahy NTE 14 2014-08-30 1
D Forbes NTE 1 2014-08-23
D Wells NTE 1 2014-05-10
E Idstrom NTE 1 2014-06-28
E Dixon NTE 7 2014-07-26
G Nutting NTE 2 2014-08-09
H Stevens NTE 1 2014-07-19
H Yaghoubi NTE 6 2014-08-23
J Mccann NTE 7 2014-07-19
J Readett NTE 1 2014-08-16
K Lebski NTE 5 2014-08-16 1
M Thompson NTE 19 2014-08-23
M Wakefield NTE 3 2014-04-12 1
M Russell NTE 3 2014-04-19
M Shreeve NTE 1 2014-06-14
M Voss NTE 7 2014-08-30 1
M Pilkington NTE 3 2014-08-09
N Knight NTE 13 2014-08-30 2 1
N Probin NTE 5 2014-08-30
P Snape NTE 1 2014-04-12
P Fowler NTE 1 2014-08-23
R Bleathman NTE 5 2014-05-24
R Ketchell NTE 1 2014-03-29
R Leszczynski NTE 1 2014-07-05
R Lebski NTE 1 2014-07-19
R Wilson NTE 5 2014-08-23
R Bones NTE 14 2014-08-30 1
R Nutting NTE 3 2014-08-16 2
S Vernon NTE 1 2014-08-23
T Leahy NTE 10 2014-08-30 2
V Mtandwa NTE 1 2014-08-09
W V D Lageweg NTE 3 2014-05-10
Z Shearer NTE 9 2014-08-30 4 2 1
Z Thomas NTE 15 2014-08-30 3

Create A Team App Account.

Stack Team App is a platform that allows teams and social groups to improve communication by creating their own smartphone app.

Create A Team/Club