Statistics for Clarence playing in Forestry Tasmania State Finals Series for Men

Player Name Team Name M Last GOALS GOALS YC YC RC RC
Aaron Cairns CU 1 2012-08-25
Adam Hedge CU 1 2012-08-25 1 1
Carlos Ortiz CU 1 2012-08-25
David Hoppitt CU 1 2012-08-25
Emmanuel Tsakiris CU 1 2012-08-25 2 2 1 1
Grant Malcolm CU 1 2012-08-25
Hugh Richardson CU 1 2012-08-25
Jeremy Price CU 1 2012-08-25 1 1
Matt Lewis CU 1 2012-08-25
Mattias Toghill CU 1 2012-08-25
Phineas Aldridge CU 1 2012-08-25 1 1
Sam Cannamela CU 1 2012-08-25
Samuel Mcintyre CU 1 2012-08-25
Takayuki Mizuno CU 1 2012-08-25

Statistics for Clarence playing in Southern Premier League Under 19s

Player Name Team Name M Last GOALS GOALS YC YC RC RC
Aaron Browning CU 20 2012-08-22 17 17 2 2
Alexander Bessell CU 15 2012-08-04 1 1
Ben Aitken CU 1 2012-04-21 1 1
Brian Quarmby CU 7 2012-05-02 3 3
Callum Brown CU 15 2012-08-11 5 5
Chris Kannegiesser CU 6 2012-07-28
Codey Hayes CU 18 2012-08-22 2 2 1 1
Daniel Thurley CU 11 2012-08-22
Declan Brown CU 20 2012-08-11 3 3
Dylan Harris CU 7 2012-08-22 2 2
Harrison Reading CU 17 2012-08-22 1 1
Jack Harrison CU 19 2012-08-22 10 10 4 4
James Hills CU 3 2012-07-28
James Kingston CU 14 2012-08-11
James Palfrey CU 6 2012-08-22 2 2
Jaryn Prendergast CU 4 2012-08-22
Jeremy Price CU 1 2012-03-17
Joe Randall CU 13 2012-08-22 2 2
Josef Kloser CU 1 2012-03-31
Lachlan Hardwick CU 20 2012-08-22 2 2
Liam Finlay CU 22 2012-08-22 13 13
Mathew Dyson CU 24 2012-08-22 1 1
Nicholas Naden CU 20 2012-08-22
Oliver Johnstone CU 6 2012-08-22 1 1
Phineas Aldridge CU 2 2012-04-21
Ryan Thurley CU 3 2012-08-18 1 1
Sam Randall CU 7 2012-07-15 1 1
Samuel Orchard CU 11 2012-06-30 4 4
Samuel Reibel CU 5 2012-06-02
Thomas Davidson-Lim CU 12 2012-08-22
William Malovnek CU 1 2012-03-17 1 1
William Reibel CU 15 2012-08-22 1 1 1 1

Statistics for Clarence playing in Southern Premier League Reserves

Player Name Team Name M Last GOALS GOALS YC YC RC RC
Aaron Browning CU 9 2012-08-22 1 1
Adam Mahoney CU 4 2012-04-07 1 1
Alan Jablonski CU 6 2012-08-22 1 1 2 2
Alexander Sparks CU 4 2012-04-20
Angus Hardwick CU 10 2012-08-04 1 1 1 1
Ben Aitken CU 15 2012-08-22 1 1 1 1
Carlos Ortiz CU 1 2012-06-27
Christo Tsakiris CU 20 2012-08-22 19 19
Christopher Nicholson CU 4 2012-08-04 1 1
Codey Hayes CU 1 2012-07-07
Daniel Thurley CU 1 2012-06-09
Dipendra Kunwar CU 2 2012-03-24
Edward Roberts CU 15 2012-07-21 1 1 1 1
Emmanuel Tsakiris CU 2 2012-08-22
Harrison Reading CU 9 2012-08-22
Henry Lush CU 19 2012-08-22 1 1 1 1
Hugh Richardson CU 2 2012-06-23
Jack Harrison CU 4 2012-06-30 2 2
James Kingston CU 14 2012-08-22
James Palfrey CU 3 2012-06-27
Joe Randall CU 2 2012-06-09
Josef Kloser CU 13 2012-08-18
Joseph Stevens CU 4 2012-06-02
Lachlan Brown CU 15 2012-08-10 6 6 1 1
Lachlan Hardwick CU 4 2012-08-18 1 1
Liam Finlay CU 12 2012-08-22 4 4 1 1
Liam Marsh CU 9 2012-06-30 1 1 1 1
Nathan Rees CU 4 2012-06-27 5 5
Paul Docherty CU 20 2012-08-22 2 2 3 3
Phineas Aldridge CU 12 2012-06-27 8 8
Ryan Thurley CU 12 2012-08-22 5 5
Sam Karas CU 3 2012-06-09
Sam Randall CU 18 2012-08-22 1 1 1 1
Samuel Mcintyre CU 1 2012-06-27 1 1
Samuel Orchard CU 1 2012-06-09
Samuel Reibel CU 11 2012-08-04 1 1 2 2
Takayuki Mizuno CU 20 2012-08-22 17 17
Thomas Roberts CU 4 2012-04-07
Trent Cornish CU 7 2012-08-22 1 1
William Malovnek CU 4 2012-04-07 1 1
William Reibel CU 18 2012-08-22 1 1

Statistics for Clarence playing in Forestry Tasmania Southern Premier League

Player Name Team Name M Last GOALS GOALS YC YC RC RC
Aaron Cairns CU 19 2012-08-10 5 5 3 3
Adam Hedge CU 19 2012-08-18 5 5 1 1
Adam Mcintyre CU 1 2012-03-17 1 1
Angus Hardwick CU 5 2012-07-14
Ben Aitken CU 3 2012-08-18 1 1
Benjamin Hamlett CU 1 2012-03-17
Carlos Ortiz CU 7 2012-08-18 2 2 1 1
Christopher Nicholson CU 9 2012-08-18 2 2 1 1
David Hoppitt CU 18 2012-08-04 5 5
Emmanuel Tsakiris CU 19 2012-08-18 11 11 3 3
Grant Malcolm CU 19 2012-08-18 4 4 1 1
Henry Lush CU 2 2012-08-18
Hugh Richardson CU 8 2012-08-18 1 1
Jeremy Price CU 20 2012-08-18
Joseph Stevens CU 7 2012-07-07
Lachlan Brown CU 8 2012-07-14 1 1
Liam Finlay CU 1 2012-08-10 1 1
Matt Lewis CU 16 2012-08-18 1 1
Mattias Toghill CU 18 2012-08-18 7 7
Nathan Rees CU 13 2012-07-21
Phineas Aldridge CU 12 2012-08-18
Ryan Thurley CU 2 2012-07-14
Sam Cannamela CU 18 2012-08-04 1 1 1 1
Sam Karas CU 10 2012-06-16 1 1
Sam Randall CU 1 2012-07-14
Samuel Mcintyre CU 11 2012-08-18 2 2 1 1 1 1
Samuel Reibel CU 11 2012-06-23 1 1
Takayuki Mizuno CU 8 2012-08-18 1 1
Trent Cornish CU 17 2012-08-10
William Reibel CU 10 2012-08-04 1 1